Urenregistratie verplicht: hoe doe je het op een objectieve, toegankelijke en betrouwbare manier?

Wat zegt de wetgeving precies?

Voor we verder ingaan op een aantal interessante factoren van tijdregistratie, is het nuttig om even uiteen te zetten wat de wetgeving nu precies inhoudt. Daarbij is het interessant om te weten dat de wet tot stand kwam nadat een Spaanse vakbond klacht indiende. Die vakbond klaagde aan dat werknemers niet konden bewijzen dat ze overuren presteerden, omdat ze geen mogelijkheid hadden om hun arbeidsduur te registreren. De vraag tot tijdregistratie werd dus geïnitieerd door de werknemers en niet opgelegd door het management.

De wet stelt dat werkgevers steeds moeten instaan voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. Dit houdt ook in dat “de minimale dagelijkse en wekelijke rusttijden en de minimale jaarlijkse vakantie, alsmede op de pauzes en de maximale arbeidstijd, en bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid en van het werkrooster” gerespecteerd moeten worden. Kort samengevat stelt de wet dat urenregistratie verplicht is, om te voorkomen dat werknemers hun maximumaantal uren overschrijden – die ook wettelijk vastgelegd zijn – en zo hun gezondheid schaden.

Toegankelijke, betrouwbare en objectieve tijdregistratie

Om de tijdregistratie toegankelijk, betrouwbaar en objectief te implementeren, moet je rekening houden met een aantal factoren. De eerste factor is gebruiksgemak: zowel werkgevers als werknemers willen geen tijd ‘verliezen’ met urenregistratie. Daarom is een eenvoudige en snelle registratie met bijvoorbeeld prikklok en badge aan te raden.

Op het vlak van betrouwbaarheid kan management by exception een nuttige feature zijn. Daarbij krijg je een melding als er afwijkingen zijn, zoals wanneer overuren te hoog oplopen. Op die manier ben je er zeker van dat je steeds conform de wet werkt.

Om de urenregistratie tot slot ook objectief te laten verlopen, zorg je het best voor een geïntegreerd systeem, waarin zowel uren- als tijdregistratie opgenomen zijn. Op die manier heb je een objectief zicht op de gefactureerde tijd (tijdregistratie) en de daadwerkelijk gewerkte tijd (urenregistratie).

Primion Benelux kan je helpen om tijdregistratie optimaal in te voeren. Neem contact met ons op!

to top
close