MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (of MVO) is geen modewoord, maar een mentaliteit die in alle lagen van primion Benelux aanwezig is en gestimuleerd wordt.

Al meer dan 50 jaar biedt primion Benelux kwaliteit op het kruispunt van elektronica en informatica met optimale dienstverlening als middelpunt. Elke dag opnieuw streven wij naar een samenwerking vol initiatief, klantgerichtheid, leergierigheid en innovatie, wederzijds respect en vertrouwen.

Primion Benelux is meer dan een leverancier van soft- en hardware. Dienstverlening, kwaliteit en klantgerichte oplossingen zijn belangrijke meerwaarden voor onze klanten. Maar primion Benelux wil ook de interne klanten tevredenstellen. Een doordacht personeelsbeleid, de nodige inspraak en aandacht voor teambuilding maken dat de primion Benelux-medewerkers trouw blijven aan de onderneming.

In onze ondernemingsvoering streven we naar een evenwichtige balans tussen winst, mensen en milieu. Op diverse fronten draagt primion Benelux bij om de ecologische voetafdruk te beperken. Denk hierbij aan een paperless office, een energiezuinige werkomgeving en milieuvriendelijke ondernemingswagens.

Elke dag streeft primion Benelux ernaar om zowel de belangen van People, Planet en Profit te behartigen, in samenspraak met alle stakeholders.

to top
close