Workflow-scenario’s

Work hard, play hard. Natuurlijk moet er ruimte zijn voor verlofdagen, dienstwissels en andere uitzonderingen op de planning. primion Benelux voorziet ook in deze registratie. Welke verantwoordelijkheden liggen bij welke medewerkers? Welke kwalificaties en bevoegdheden liggen bij welke teamleider? Welke taak ligt bij wie? Deze voorbeelden, en alle denkbare andere soorten van workflow in tijdregistratie, kunnen eenvoudig worden toegepast met onze prime Suite.

De administratie rond overuren wordt een stuk overzichtelijker: van het indienen, de motivatie en de (dubbele) goedkeuring, tot het doorsturen naar het (payroll-)systeem. Tijdens verlof of afwezigheid van leidinggevenden kun je deze verantwoordelijkheden eenvoudig tijdelijk verleggen naar andere medewerkers.

to top
close

Contacteer ons