Gepresteerde uren rapporteren: ga voor automatisering!

In een moderne bedrijfsomgeving is het cruciaal dat medewerkers efficiënt rapporteren aan hun teamleaders. Een vlotte urenregistratie speelt daarbij een belangrijke rol.

Het belang van rapporteren

Teamleaders en andere managers moeten op elk moment een duidelijk zicht krijgen op de stand van zaken van de lopende projecten. Dat is niet alleen belangrijk om klanten correcte rapportages te kunnen bezorgen, maar ook om inzicht te verwerven in het functioneren van de eigen teams – en om bij te sturen waar nodig.

Uiteraard zijn er tal van KPI’s (Key Performance Indicators) die u in de gaten moeten houden. Maar ongeacht uw sector, horen de gepresteerde uren per klant, per project enw per kostenplaats daar zeker bij. Dat betekent dus dat uw medewerkers op een of andere manier moeten registreren welke taken zij uitvoeren en hoeveel tijd zij daaraan besteden.

Rapportering via spreadsheets: niet meer van deze tijd

Vroeger gebeurde het vaak dat medewerkers hun gepresteerde uren manueel registreerden in een Excel-sheets, of zelfs gewoon op papier. Uiteraard is deze manier van timesheets bijhouden allesbehalve efficiënt en leidt het onvermijdelijk tot (menselijke) fouten. Bovendien is het een groot reken- en puzzelwerk om uit zulke tabellen de juiste conclusies voor uw rapportering te trekken.

Tegenwoordig zijn er gelukkig software-oplossingen die komaf maken met dit probleem. De uren die uw medewerkers presteren, worden dan automatisch bijgehouden en rapportering gebeurt met een eenvoudige druk op de knop.

Automatisering met prime Time en prime Cost

Door te kiezen voor prime Time, gespecialiseerde software voor tijdregistratie, en prime Cost, waarmee u inzicht verwerft in de tijdsbesteding van uw medewerkers, maakt u het zich erg makkelijk. Uw medewerkers beheren met prime Time zelf hun werktijden via een badgelezer, via de selfservice of de mobiel app. De werkelijk gepresteerde uren en de overeenkomstige kosten kunt u dan op verschillende manieren uitsplitsen en interpreteren met prime Cost. Bovendien kunt u makkelijk draaitabellen opstarten en prime Cost koppelen aan ons pakket personeelsplanning en/of uw ERP-oplossing.

Geïnteresseerd in onze oplossingen voor geautomatiseerde rapportering? Neem snel contact op!

to top
close