Ziek tijdens je vakantie? Je verliest niet langer je vakantiedagen

Je hebt het hele jaar hard gewerkt en kijkt uit naar je welverdiende vakantie, maar dan word je plots ziek... Tot voor kort betekende dit dat je vakantiedagen verloren waren en je deze niet kon recupereren, maar daar komt nu verandering in!

Wat verandert er precies?

Vanaf 2024 treedt er een nieuwe regeling in werking die het voor werknemers mogelijk maakt om hun vakantiedagen te behouden wanneer zij ziek worden tijdens hun vakantie. Deze dagen kunnen worden omgezet in ziektedagen. De vakantiedagen die dan terug beschikbaar worden, kunnen op een later moment worden opgenomen, tot wel 24 maanden na het betreffende vakantiejaar. Deze regeling geldt tevens voor andere vormen van onderbreking, zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeval of moederschapsrust.

  • Voor 2024: Als je ziek werd tijdens je vakantie, pech gehad. Je vakantie ging gewoon door.
  • Na 2024: Word je ziek tijdens je vakantie? Dan kun je deze dagen later opnemen. Ziek vóór je vakantie? Dan had je al recht om deze op een later moment in te zetten, en dat blijft zo.

Wat blijft hetzelfde?

De manier waarop vakantiedagen worden opgebouwd, verandert niet. Deze zijn nog steeds gebaseerd op je werkprestaties in het voorgaande jaar.

Hoe Werkt Het?

Je moet wel enkele stappen volgen. Zo dien je je werkgever direct te informeren en binnen twee werkdagen een medisch attest voor te leggen. Bij overmacht, zoals een ziekenhuisopname, krijg je iets meer tijd.

Wat als je van werk veranderdt en je hebt nog ongebruikte vakantiedagen door ziekte?

De niet-opgenomen vakantiedagen, door ziekte, die je meeneemt, kunnen bij een nieuwe werkgever worden opgenomen. Dit kan betekenen dat sommige werknemers vanaf 2025 meer dan de standaard vier weken vakantie hebben.

Een welkome verandering

Deze nieuwe wetgeving waarborgt dat werknemers die tijdens hun vakantie ziek worden, niet langer hun welverdiende rust hoeven te missen. Dit is een positieve ontwikkeling die aansluit bij de Europese visie op werk en ontspanning. Eindelijk kunnen we zeggen dat ziekte geen obstakel meer vormt voor jouw vakantieplannen!

to top
close