Elektronische toegangscontrole: de mogelijkheden van schaalbare systemen optimaal benutten

Moderne toegangscontrole als duurzame veiligheidsbasis voor bedrijven

Gezonde groei: nog steeds één van de belangrijkste doelstellingen – zowel voor startups als gevestigde bedrijven. Wanneer de omvang van een organisatie toeneemt, volgen ook de veiligheidsvereisten. Zo moet bijvoorbeeld de toegang tot het bedrijf op elk moment gereguleerd worden om op die manier mensen, bezittingen, technologieën en producten te beschermen. Een betrouwbare toegangscontrole en flexibele systeemoplossingen zijn essentieel.

Terwijl in het verleden de poortwachter de toegangscontrole letterlijk in eigen handen nam door middel van een barrière of een sleutelbos, zijn er tegenwoordig dankzij elektronische toegangscontrole veel modernere systemen die twee grote voordelen bieden: ze zijn aanpasbaar aan individuele sectoren én uitbreidbaar wanneer de vraag stijgt. Tenslotte zijn de vereisten voor oplossingen op het vlak van onder andere toegangscontrole en tijdsregistratie bijzonder uitdagend, vooral bij een groeiend aantal werknemers. Toegangscontrole moet tegemoetkomen aan de bestaande noden van een organisatie en tegelijkertijd ook voldoende schaalbaar zijn voor eventuele toekomstige vereisten. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in beveiligingsoplossingen, zoals primion Benelux , geven een nieuwe wending aan bedrijfsbeveiliging met elektronische toegangscontrole: toegangscontrolesoftware bijvoorbeeld, en de bijhorende hardware in de vorm van lezers, controlemodules, cilinders en sloten.

Vlotte transities en efficiënte processen dankzij elektronische toegangscontrole

Wanneer een bedrijf groeit, bijvoorbeeld door regelmatig nieuwe werknemers in dienst te nemen, moet het keer op keer en op korte termijn nieuwe toegangsmachtigingen uitgeven. Niet alle zones hebben dezelfde beveiligingsvereisten. Als intelligent systeem voor elektronische toegangscontrole passen onze systemen zich aan elke beveiligingsvereiste aan. Je kan daarbij toegangsrechten makkelijk tijdelijk en ruimtegebonden toewijzen en flexibel aanpassen, en deuren en tourniquets aansturen. Wanneer een werknemer van functie of werkplek in het bedrijf verandert, is het eenvoudig om nieuwe machtigingen in die zin aan te passen. Elke aanpassing treedt meteen in werking. Dankzij gedefinieerde protocollen kan je machtigingen ook automatisch toewijzen, om zo de toegangsrechten voor duizenden werknemers op een eenvoudige manier te beheren. 

Wanneer een bedrijfslocatie wijzigt omwille van een verhuis of een uitbreiding van een bestaand gebouwencomplex, kunnen alle componenten in gebruik blijven en aan de nieuwe situatie aangepast worden. Wanneer op een later tijdstip bijkomende beveiliging vereist is voor bepaalde afdelingen in of rond het gebouw, wordt die makkelijk geïntegreerd dankzij prime KeyTechnology (pKT). Het online/offline pKT-systeem is geïntegreerd in onze systemen, en toegang tot de ruimtes wordt mogelijk gemaakt voor bepaalde mensen op specifieke tijdstippen. Ze boeken bijvoorbeeld hun RFID-badges met behulp van hun ID-kaart en de zogenaamde master reader, die de dagelijkse toegangsmachtigingen automatisch overdraagt naar het identificatiemiddel. De badge opent als sleutel enkel die deuren die vooraf in het systeem vrijgegeven zijn voor die persoon. Dit is het geval omdat de mechatronische componenten zoals de toebehoren of cilinders niet beschikken over hun eigen autorisatielogica als deuropeners. 

Een duidelijk voordeel: de toegangscontrole van primion Benelux is schaalbaar

Waarschijnlijk het grootste voordeel van de oplossingen die gebaseerd zijn op elektronische toegangscontrole is de mogelijkheid om verschillende systemen te linken en uit te breiden – van een eenvoudig systeem tot een uitgebreide beveiligingsoplossing voor sluitsystemen. Dankzij de vele interfaces kan je onze technologieën op termijn op een eenvoudige manier uitbreiden met tijdsregistratie of risicobeheersingsmodules, of ze integreren in bestaande systemen. Dankzij een gemeenschappelijke database kan je een bestaand toegangscontrolesysteem onder andere uitbreiden met de software voor tijdsregistratie - prime Time – zonder de masterdata van personeelsleden opnieuw in te geven. De elektronische toegangscontrole vul je idealiter aan met prime Visit. De bezoekersbeheersoftware monitort in de tijd beperkte toegang tot een bepaald gedeelte van het gebouw voor leveranciers, zakenpartners of externe gasten, terwijl het tegelijkertijd een professionele ontvangst garandeert dankzij geautomatiseerde uitnodigings- en registratiescenario’s.

Oplossingen voor digitale toegangscontrole met het oog op een veilige bedrijfstoekomst

Elektronische toegangscontrole als toekomstgerichte oplossing bij bedrijven vergemakkelijkt het overzicht, versnelt processen en is geschikt voor bedrijven van verschillende omvang. Naarmate de digitalisering toeneemt, krijgen alle bedrijven, ongeacht hun groeigraad, te maken met moderne concepten voor toegangscontrole, tijdsregistratie of bezoekersbeheer. Bovendien leidt een algemene toename van beveiligingsvereisten omwille van sabotagepogingen – bijvoorbeeld in de vorm van industriële spionage door middel van ongeoorloofde toegang – ertoe dat slotsystemen met analoge sleutels steeds meer plaatsmaken voor digitale toegangssystemen. Een flexibel en intelligent allesomvattend pakket voor digitale toegangscontrole, indien nodig gecombineerd met andere systemen, heeft absolute meerwaarde. Het is een eerste stap om een bedrijf met technologie future proof te maken, de beveiliging op lange termijn te verhogen en het biedt ruimte om te focussen op een gezonde, duurzame groei.

Lees hier onze story Cybersecurity VS Toegangscontrole!

Wil jij ook graag gemakkelijk het toegangsbeleid verbeteren of uitbreiden?
Neem dan snel contact op voor meer info over onze oplossingen.

to top
close