Flexibiliteit en tijdregistratie: hoe pakt u dit het best aan?

Door de coronacrisis heeft thuiswerk een flinke duw in de rug gekregen en alles wijst erop dat dit een blijver wordt. Maar ook andere vormen van flexibel werken zitten in de lift. Voor werkgevers wordt een systeem voor tijdregistratie dan ook een must.

Thuiswerk: wat na corona?

Momenteel is thuiswerk verplicht voor alle functies waarbij dit praktisch mogelijk is. Omdat veel werknemers (én werkgevers) de smaak te pakken hebben en de voordelen van telewerk inzien, lijkt het een uitgemaakte zaak dat dit in de meeste ondernemingen ook na de coronacrisis een belangrijke plaats zal behouden.

Als straks de wettelijke verplichtingen wegvallen, moet iedere onderneming een eigen telewerkreglement uitwerken. Voor HR wordt het een uitdaging om hiervoor ‘verstandige’ regels op te stellen. Er zijn dan ook heel wat praktische vragen waarop u een antwoord moet formuleren:

  • Wie mag thuiswerken?
  • Hoeveel dagen per week/maand?
  • Moet er ook een beperking zijn voor kantoorwerk?

Flexibiliteit: de voordelen van glijdende werkuren

Behalve thuiswerk zijn ook flexibele werkuren in opmars. Logisch, want een glijdend uurrooster heeft een positief effect op de work-life-balans. Werknemers ervaren meer autonomie en kunnen hun werkdag plannen in functie van hun behoeften. Dat komt hun gezondheid en welzijn ten goede. Net als bij thuiswerk, is ook voor flexibele werkuren vertrouwen tussen werkgever en werknemer cruciaal. 

Werkgever verantwoordelijk voor tijdregistratie

Om thuiswerk en flexibele werkuren praktisch mogelijk te maken, zet de werkgever het best een systeem van tijdregistratie op. Maar er zijn nog goede argumenten om dit te doen. Zo legt de Europese Arbeidsduurrichtlijn de lidstaten op om werknemers een dagelijkse en wekelijkse rusttijd toe te kennen. Ook moeten de lidstaten een maximale wekelijkse arbeidstijd garanderen aan hun werknemers. Dat is enkel mogelijk als de arbeidstijd geregistreerd wordt.

Daarnaast is er een arrest van het Hof van Justitie van 14 mei 2019 dat de werkgever verplicht een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten om de arbeidstijd van werknemers te registreren. Het stelt duidelijk dat het aan de werkgever is om het bewijs van gepresteerde arbeidstijd te leveren, niet aan de werknemer. Hiervoor is dus een performant, flexibel en digitaal systeem van tijdregistratie aangewezen.

Tijdregistratie: hoe kan Primion Benelux helpen?

prime Time van primion Benelux is perfect geschikt om flexibele werkuren op te volgen, ook bij thuiswerk.
Deze software biedt tal van handige functionaliteiten, zoals:

  • tellers die het aantal telewerkdagen opvolgen
  • de mogelijkheid om kantoorwerk of telewerk aan te vragen volgens de nieuwe afspraken
  • rapportering over kantoor- en telewerk
  • timesheets voor de verantwoording van de prestaties als alternatief voor een klassieke tijdregistratie (via prime Cost)
  • … 

Wil je graag meer info of kennismaken met onze productsuite?
Neem dan snel contact met ons op!

to top
close