De boog kan niet altijd gespannen staan, luidt een oud spreekwoord. En dat geldt ook voor medewerkers van je bedrijf. Want hoe belangrijk het ook is dat ze goed werk leveren en hart voor de zaak hebben, het is ook essentieel dat ze geregeld niet met het bedrijf bezig zijn. En zoals dat tegenwoordig met eigenlijk alles is, is ook het recht om niet met je werk bezig te zijn vastgelegd in de wet. Het recht op deconnectie. En primion Benelux biedt, zoals dat eigenlijk óók met alles is, de ultieme oplossing voor het opvolgen van die regels.

Geen grap
Vanaf 1 april 2023, nu dus, is het verplicht voor bedrijven met minimaal 20 medewerkers om het recht op deconnectie vast te leggen in de statuten. Geen 1 aprilgrap, want deconnectie is een serieuze zaak. Wie altijd maar bezig moet zijn met werk, heeft een grotere kans op tal van klachten. Slapeloosheid, hoofdpijn, slecht eten, stress en paniekaanvallen vormen maar een greep uit de mogelijke gevolgen van de continue druk om te presteren. Ook als het al gaat om bereikbaar te moeten zijn – zonder daadwerkelijk aan het wérk te zijn – kan zorgen voor een aanhoudend, bekruipend, beklemmend gevoel.

Wat is deconnectie precies?
Het recht op deconnectie garandeert dat een medewerker buiten werkuren ook daadwerkelijk offline mag zijn. Ondernemingen moeten duidelijk aangeven wanneer hun medewerkers niet met de zaak bezig hoeven te zijn, en die voorwaarden moeten worden vastgelegd in het arbeidsreglement of de cao. Werkgevers kunnen op die manier hun medewerkers niet verplichten om te reageren op werkgerelateerde berichten (via WhatsApp, sms, telefoon, mail, etc.) wanneer die gedeconnect zijn.
Er zijn overigens wel uitzonderingen mogelijk, wanneer het gaat om zeer dringende zaken, die zó urgent zijn dat er niet langer gewacht kan worden. Maar ook deze scenario’s moeten vooraf worden vastgelegd. Je mag dus niet voor ieder wissewasje uit bed worden gebeld, maar alleen bij zeer, zeer exceptionele gebeurtenissen.

Niet heilig
Overigens zijn medewerkers aan hun kant niet verplicht om deconnectie aan te houden, maar deze wet vormt wel een tool om gesprekken aan te gaan over werkdruk, verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen. Ook wil het niet zeggen dat bedrijven met mínder dan 20 medewerkers zich niet aan rusttijden moeten houden – het is gewoonweg niet vastgelegd. Toch is het voor iedereen beter om gehoor te geven aan deze oproep: hoe mooi onze digitale oplossingen ook zijn, verwacht niet van je personeel dat ze altijd en overal maar bereikbaar moeten zijn!

Wat kan primion Benelux hierin betekenen?
Als je werkt met tijdregistratie van primion Benelux, prime Time, heb je een realtime overzicht of iemand nog aan het werk is of niet. En of iemand bijvoorbeeld telewerkt, of nog op kantoor is. Zo kunnen collega’s zien of iemand nog actief bezig is, of dat hij of zij offline is en niet meer zal reageren op berichtjes. Gebruik de tijdregistratie dus niet puur om werktijd bij te houden, maar ook de rusttijd. Je moet immers trots en zuinig zijn op je meest waardevolle bedrijfsonderdeel: je medewerkers.

Geïnteresseerd in prime Time?
Gun je medewerkers hun rust en laat primion Benelux
je helpen hun welzijn te garanderen. 

to top
close