De titel van dit stuk is best bijzonder. Toch zit er logica achter. De meeste mensen zullen immers denken dat de beste beveiliging de beveiliging is die aan alle kanten is dichtgetimmerd, waar met geen mogelijkheid iemand door kan dringen die niet bevoegd is, en waar je alleen langs kunt met de juiste biometrische gegevens, badges, codes of een combinatie daarvan.

Veiligheid óf gemak? Of: veiligheid én gemak?
 

Maar een ander element van security op de werkvloer is ook het gebruiksgemak. Dagelijks kunnen namelijk tientallen, honderden of zelfs duizenden mensen (of nog meer) gebruik maken van onze securityproducten binnen een bedrijf. En dan komt user friendliness ook om de hoek kijken. Hierin zeggen we bij primion Benelux: kiezen tussen veiligheid of gemak hoeft helemaal niet, want meer gemak kan prima bijdragen aan een hogere veiligheid.  

We leveren bij primion Benelux het liefst security die werkt. Dát is de beste beveiliging. Toch zien we bij onze bezoeken aan organisaties dat security- of facility managers altijd op zoek zijn naar die éne, allesomvattende oplossing om bedrijfseigendommen te beschermen. Dat is uiteraard een nobel streven, maar wellicht is het overbodig om op alle vlakken de zwaarste beveiliging te willen plakken: dan is het risico op omwegen en ‘sluipweggetjes’ aanwezig. Natuurlijk moet het hart van de productie, zoals datacenters of andere belangrijke locaties, waar soms maar enkele mensen per dag hoeven te zijn, de hoogste prioriteit krijgen. Maar moet iedere kantine, lift of gang ook een ondoordringbaar fort zijn?

Balans

Kortgezegd: zorg dat toegankelijkheid in de meeste gevallen op de meeste locaties voor de meeste mensen het eenvoudigste is. Het gaat om de balans. Hoe zwaar de beveiliging ook is, er moet nog steeds op dagelijkse basis mee gewerkt worden. Een voorbeeld hiervan is een locatie waar met een dubbele vingerafdrukscanner de biometrische gegevens van medewerkers toegang gaven tot een magazijn. Maar de security was zo intensief afgesteld, dat wanneer de scanner één vinger niet goedkeurde, de andere vingerscan ook automatisch werd gereset, en beide vingers dus weer opnieuw moesten worden gescand.

Met een enkele vingerscan zou zoiets geen probleem vormen, maar wanneer een kleine beweging, wondje of plekje van de ene vinger gelijk beide vingers afkeurt, wordt een snelle scan van 2 seconden ineens een irritatiemoment van 10 seconden of meer. Verschillende keren per dag. Dit resulteerde erin dat medewerkers op eigen houtje de deur open bleven houden met een brandblusser, het alarm werd afgezet en alle medewerkers continu in en uit konden lopen.

Belangen op de werkvloer

Naast het fysieke aspect speelt ook het ethische aspect een rol. Hoe ver mag je gaan in het beveiligen van gebieden met biometrische scans? In hoeverre komt het meten van persoonlijke en lichamelijke gegevens overeen met de GDPR/AVG-wetgeving? Wat mag je van medewerkers vragen om te ondertekenen?

Goede beveiliging is altijd maatwerk. Naast hardware en software leveren we bij primion Benelux ook iets anders: advies over hoe security het beste toegepast kan worden. En daarin mag communicatie over de veiligheidsmaatregelen niet ontbreken. Maak je medewerkers bewust van hun rechten, maar daarmee ook hun verantwoordelijkheden. Zorg dat ze het belang inzien van bepaalde maatregelen en creëer eerst draagvlak. En: kijk ook naar hoe de intensiteit van de beveiliging zich verhoudt tot de werkbaarheid. Dat zal misschien niet altijd resulteren in de zwaarste beveiliging, maar wél in beveiliging die uiteindelijk het beste werkt!

to top
close