Risicomanagement: 5 aandachtspunten voor interfaces

Helder

De doeltreffendheid van het risicomanagementsysteem (RMS) hangt in hoge mate af van de communicatie tussen de verschillende elementen binnen de gebouwenbeheertechniek. Zo kan bijvoorbeeld de software voor toegangscontrole gekoppeld worden met het platform. Hoe meer verschillende informatie er beschikbaar is, hoe belangrijker het uiteraard is dat die overzichtelijk gepresenteerd wordt. 

Gecertificeerd

Idealiter is uw beheersysteem gecertificeerd en voldoet het aan de actuele keuringsvereisten van DIN EN 50518-2, de norm voor monitoring en alarmontvangstcentrales. Met zo’n certificering wordt de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de software erkend door een onafhankelijke instelling.  Het verhoogt de investeringszekerheid en bereidt het risicomanagementsysteem optimaal voor op het gecertificeerde gebruik in Europese en nationale alarm- en servicecentrales.

Uitbreidbaar

De mogelijkheid om makkelijk extra modules in het systeem te integreren en zo een globaal securitysysteem te vormen, is één belangrijke troef. Dat het meervoudige gebruik van individuele componenten leidt tot een kostenverlaging, is een ander pluspunt. 

De informatie uit de aangesloten elementen (bijvoorbeeld videobewaking) wordt centraal ter beschikking gesteld in de databank. Zo kunnen reactieve besturingscommando’s ofwel geautomatiseerd worden door het managementsysteem of manueel geproduceerd worden door het bedieningspersoneel. Standaardisering van interfaces speelt daarbij een cruciale rol. Gelukkig heeft dit de afgelopen jaren een grote boost gekregen.

Eigen of gestandaardiseerde interface?

Een belangrijke keuze die u moet maken is die tussen een eigen of een gestandaardiseerde interface.

Met een eigen interface kunt u zo een systeem op maat laten ontwikkelen, dat qua functies en prestaties exact voldoet aan uw specificaties en perfect past in uw managementsysteem. Een nadeel is dat u minder vrijheid hebt om hardwarecomponenten te kiezen die u in uw systeem kunt integreren.

Met een gestandaardiseerde interface daarentegen is het enerzijds wel makkelijker om hardware van verschillende fabrikanten te integreren, maar anderzijds zijn de functies van zo’n interface minder afgestemd op uw specifieke behoeftes waardoor het moeilijker is om maximale prestaties te garanderen.

Risicomanagement: mobile applicatie mogelijk?

Vandaag zijn ook mobiele toepassingen zeer gangbaar geworden. Ga dus op voorhand na of uw RMS ook is aangepast voor gebruik op smartphone of tablet. Met zo’n ‘mobile client’ voor Android of iOS blijven zowel u als een eventuele alarmcentrale permanent op de hoogte van de gebouwenstatus en de bedrijfsbewaking.

Daarnaast biedt dit nieuwe mogelijkheden op het vlak van het onderhoud, de bediening en de service van technische systemen. Ook opent het de deuren voor interventies, alarmverificatie door videobewaking, automatisering van managementtaken en diverse andere maatregelen

Deze mobiele toepassingsmogelijkheden zijn onder meer terug te vinden bij het facilitymanagement van geografisch sterk verspreide gebouwen. Mobiele informatie over storingen wordt dan ‘on the fly’ doorgegeven aan het facility-personeel. Zo verloopt de operationele planning voor het personeel zeer vlot en kunt u de beschikbare resources optimaal inzetten.

Bent u op zoek naar een systeem voor risicomanagement? Neem gerust contact met ons op. Primion Benelux is uw partner voor een geïntegreerde oplossing op maat.

to top
close